استخدام در مجتمع صنعتی جوان‌زاد

مجتمع صنعتی جوان‌زاد جهت بهره مندی از توانایی ها و همکاری با دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی، اقدام به جذب و استخدام نیروی کار ماهر در مقاطع مختلف زمانی خواهد کرد.

علاقه مندان جهت تامین بانک اطلاعاتی مجتمع صنعتی جوان‌زاد با تکمیل فرم زیر می توانند این مجموعه را در انتخاب و جذب سرمایه های انسانی مورد نیاز خود در آینده یاری رسانند.